Асен Йорданов и Авиацията

Появата на третото издание на „Асен Йорданов и авиацията” е заслуга на професор Борис Бонев, който от години популяризира дейността на авиационния пионер Асен Йорданов.