Вашите Криле

Първото издание на “Вашите криле” датира от 1936 г., но минаха близо 80 години преди книгата да бъде издадена на родния език на нейния автор и основоположник на самолетостроенето у нас Асен Йорданов.